Wat doen we met asbest

 Asbest kennen we allemaal als dat goedje waar je voorzichtig mee moet zijn. Dat de stof niet meer gebruikt wordt in de bouw weten veel mensen ook. Het verbod op asbest daken vanaf 2024 is misschien minder bekend. 

Als koper of verkoper, maar ook als gebruiker van een woning, is het goed om wat meer te weten over het materiaal dat ooit veelvuldig werd gebruikt in de bouw, vanwege zijn eigenschappen. Het woord asbest is afgeleid van het Griekse asbestos, dat 'onvergankelijk' of 'onverwoestbaar' betekent. Niet gek dus, dat de bouwwereld zo gek was op dit materiaal. Asbest is overigens een verzamelnaam voor een aantal in de natuur gevormde mineralen. De vezels van asbest kunnen, wanneer ze worden ingeademd, vreselijke gevolgen hebben voor de gezondheid. Longkanker, longvlies- en buikvlieskanker en stoflongen komen vaak voor bij mensen die langdurig zijn blootgesteld aan de vezels. 

Het gevaar voor de mens bestaat overigens alleen wanneer de vezels vrijkomen en worden ingeademd. Het verbod is ingesteld om mens en milieu te beschermen en geldt alleen voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht, zoals golfplaten en dakleien. Het geldt niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen, zoals dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit., maar ook niet voor boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. In onze eigen Koedijkslanden zijn gevelpanelen van asbesthoudend materiaal gebruikt, maar die kunnen dus gewoon blijven zitten. 

Als makelaars wijzen we kopers en verkopers op de aanwezigheid van asbestdaken of het vermoeden hiervan. Natuurlijk vertellen we er bij dat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn en dat de eigenaar van zo’n dak zelf verantwoordelijk is voor de verwijdering ervan. Als u een huis koopt, hoeft de verkoper eventueel aanwezige asbest niet te verwijderen. Maar het is voor kopers uiteraard wel goed om op de hoogte te zijn van het verbod en de eventuele kosten die komen kijken bij verwijdering. 

Wie asbest zelf wil verwijderen, moet in de gemeente Meppel een sloopmelding doorgeven via www.omgevingsloket.nl. Zelf asbest verwijderen mag alleen als het gaat om niet gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking, asbesthoudende vloertegels en geschroefde, hecht geboden, asbesthoudende dakplaten. Er geldt bovendien een maximum van 35 vierkante meter. In alle andere gevallen moet een deskundig bedrijf ingeschakeld worden. Als tegemoetkoming in de kosten, kan een subsidie aangevraagd worden bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: www.rvo.nl. Voor 2017 is een budget van 15 miljoen beschikbaar. 

Asbest gaat de wereld uit en dat is een goede zaak. Een asbestdak is geen reden voor paniek, maar wel reden om actie te ondernemen voor 2024.