Uw persoonsgegevens in goede handen

Uw persoonsgegevens in goede handen

 

Het was nogal prominent in het nieuws de laatste tijd en ook als je het nieuws niet volgt, kan het je niet zijn ontgaan. Wie online actief is, en wie is dat tegenwoordig niet, kwam de gevolgen van de AVG tegen.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, in de volksmond ook vaak de ‘nieuwe privacywet’ genoemd, zorgt ervoor dat je om de haverklap moet aangeven of een bedrijf iets mag met jouw gegevens en zo ja: wat?

Gevoelige informatie

In de makelaardij hebben we natuurlijk doorlopend te maken met persoonsgegevens, die vaak voor een deel bestaan uit financiële gegevens. Gevoelige informatie, die we altijd al goed beschermd hadden. Toch moesten ook wij stappen zetten om aan de eisen van de nieuwe wet te voldoen. Omdat we aangesloten zijn bij de NVM werd veel voor ons geregeld en de maker van onze website zorgde voor de technische kant. Wij moesten vooral opnieuw nadenken over het verwerken van persoonsgegevens.

Welke gegevens wanneer?

Dat is allemaal niet voor niets. In november 2017 constateerde de Autoriteit Persoonsgegevens dat diverse makelaars allerlei privacygevoelige informatie vroegen van personen die beschikbare huurwoningen wilden bezichtigen. Het ging dan bijvoorbeeld om loonstroken, bankafschriften, werkgeversverklaringen, uittreksels bevolkingsregister en pen-sioenoverzichten. In het stadium van bezichtiging mag een makelaar echter niet om dergelijke informatie vragen. Alleen de contactgegevens zijn nodig. Pas al waarschijnlijk is dat de persoon de woning wil gaan huren, mag de makelaar om gegevens over bijvoorbeeld het inkomen vragen.

Bemiddelingsdiensten

Bij onze bemiddelingsdiensten verwerken we persoonsgegevens. Als deze gegevens niet noodzakelijk zijn voor de betreffende opdracht, moeten we daarvoor toestemming hebben en deze op de juiste manier vastleggen. We houden verder rekening met de rechten van klanten, zoals het recht op inzage, gegevenswissing, correctie en eventueel dataportabiliteit: het overdragen van gegevens naar een andere makelaar. We mogen persoonsgegevens ook aan andere partijen verstrekken, zoals hypotheekadviseurs en energiebedrijven, maar alleen als een klant ons gevraagd heeft die taken op ons te nemen.