Troonrede: bijrol voor woningmarkt

Prinsjesdag. Altijd een spannend moment. Hoe staan we ervoor en welke maatregelen worden genomen? Voor ons als makelaars was er dit jaar niet zoveel nieuws, de woningmarkt had een bescheiden bijrolletje in de troonrede. Er zijn echter wel een paar zaken genoemd die het vermelden waard zijn.
 
Zo hoorden we dat het vertrouwen hersteld is, dat woningbezitters minder restschuld hebben en onze koopkracht stijgt. De aangekondigde verruiming van het schenkrecht kan gevolgen hebben voor starters op de woningmarkt en de regering is het met ons eens dat het aanbod huurwoningen vergroot moet worden. Men wil de doorstroming bevorderen en de mogelijkheden voor tijdelijke verhuur verruimen. Minder leuk nieuws is er ook: de maximale hypotheek, de hypotheekrenteaftrek en de NHG (Nationale Hypotheek Garantie)-grens dalen.
 
Maar laten we eerst een kijken naar de maatregelen die we toejuichen, zoals de verruiming van het schenkrecht. Het kabinet heeft besloten dat tot 100.000 euro vrij van schenkbelasting geschonken mag worden aan mensen van 18 tot 40 jaar. Het bedrag moet gebruikt worden voor een eigen woning. Jongeren met kapitaalkrachtige ouders kunnen daardoor gemakkelijker een eerste stap op de woningmarkt zetten. Het gaat wellicht om een kleine groep, maar het opent nieuwe kansen.
 
Op het gebied van huurwoningen zitten we helemaal op een lijn met het kabinet: er zijn in het verleden veel huurwoningen verkocht, waardoor het aanbod nu te klein is en het jaren duurt voordat je een huurwoning toegewezen krijgt. Ook in Meppel is dat het geval. Het is dan ook goed nieuws dat het kabinet de doorstroming in de sociale huur wil bevorderen en investeringen in de vrije huursector gaat stimuleren. De regels voor tijdelijke huurcontracten worden ook versoepeld. Dat is mooi voor starters, die daardoor gemakkelijker woonruimte kunnen vinden, maar ook voor mensen die lange tijd een huis in de verkoop hebben. Dankzij tijdelijke verhuur kunnen zij de kosten beperken. Woningcorporaties worden bovendien verplicht om aan huurtoeslagontvangers de best betaalbare woningen aan te bieden. Een logische keuze wat ons betreft.
Voor kopers blijven de maatregelen gericht op voorzichtigheid. \
 
Per 1 januari 2016 mag een nieuwe hypotheek maximaal 102 procent van de marktwaarde van de woning bedragen, een procent lager dan dit jaar. Tot en met 2018 daalt dat percentage elk jaar met 1 procent, totdat we op 100 procent zitten. Het maximale percentage hypotheekrenteaftrek daalt tot 2041 elk jaar met een half procent en de grens voor nationale hypotheekgarantie daalt van 245.000 euro naar 225.00 euro. Die voorzichtigheid is nodig, maar de tijd zal uitwijzen of de woningmarkt ervan profiteert of dat het onlangs ingezette herstel erdoor wordt afgeremd.