En starters op de woningmarkt dan?

Terwijl de positieve verhalen over de woningmarkt maar blijven komen, is er een groep die daarin nooit genoemd wordt. Logisch: deze groep profiteert namelijk niet van de aantrekkende huizenmarkt. We hebben het op deze plek al eens eerder aangekaart: de hypotheekregels zijn een stuk strenger dan voor de crisis. Terecht, omdat we onszelf niet opnieuw diep in de woningschulden willen steken, maar voor starters funest. Zij hadden het al niet gemakkelijk, maar voor hen wordt het de komende jaren alleen maar lastiger om een eerste huis te kopen.
 
Dat het maximale leenpercentage naar beneden is bijgesteld, is voor iedereen lastig, maar als je nog niets hebt opgebouwd is het meer dan dat. Een starter die bijvoorbeeld 2000 euro in de maand verdient, kan best de woonlast dragen die hoort bij een huis met een bepaalde waarde. Hij of zij kan dat huis echter niet kopen, omdat de hypotheek niet verstrekt wordt.
 
Daar komt nog bij dat steeds minder gemeenten een starterslening verstrekken, terwijl dit volgens ons een prima middel was om jonge mensen een klein duwtje in de rug te geven bij het kopen van een huis. De pot van de startersleningen is leeg en het Rijk wil het bedrag niet meer aanvullen. De gemeente Meppel heeft deze lening overigens nooit verstrekt, maar voor starters in Meppel hebben we gelukkig toch een klein lichtpuntje: binnen onze gemeentegrenzen is het woningaanbod in de prijscategorie die voor starters nog wel in aanmerking komt, behoorlijk ruim. We hebben veel aantrekkelijke appartementen voor vraagprijzen die de bank niet zullen afschrikken.
 
Misschien is het verstandig hier zo snel mogelijk gebruik van te maken. De huizenprijzen stijgen weer en de maximale hypotheek die je kunt krijgen, daalt de komende drie jaar nog elk jaar met een procent. Dit jaar kun je nog een hypotheek krijgen van maximaal 103 procent van de waarde van het huis, in 2018 is dit nog maar 100 procent. De komende jaren nemen de mogelijkheden dus alleen maar af.
 
De vrijstelling van de schenkbelasting kan starters helpen als ze ouders hebben die wat gespaard hebben en dit willen investeren in hun kroost. Maar die vrijstelling wordt pas vanaf 2017 structureel uitgebreid. Vanaf dan kan iedereen eenmalig belastingvrij een bedrag van 100.000 euro schenken voor de aankoop of het verbouwen van een eigen woning. Het bedrag mag ook gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek. De ontvanger mag overigens niet ouder zijn dan veertig jaar. Zo lang hun kansen op de woningmarkt beperkt worden, blijven starters natuurlijk wel heel lang starters.