De maatregelen waar niemand het over heeft in 2017

De maatregelen waar niemand het over heeft
 

Tussen prinsjesdag en het einde van het jaar maken we de balans op. Welke veranderingen staan ons in 2017 te wachten en welke hebben gevolgen voor de woningmarkt? Sinds de economische crisis is er structureel minder mogelijk voor huizenkopers en in die zin is er ook voor volgend jaar weinig nieuws onder de zon. Toch is het interessant om juist die kleine veranderingen eens te bekijken. Ze krijgen namelijk niet veel aandacht in de media, maar kunnen grote gevolgen hebben voor degene die het betreft. We zetten de meest in het oog springende daarom graag even op een rij.

Eerst een belangrijke verandering waar we al jaren op voorbereid zijn: de maximale hypotheek gaat opnieuw omlaag. Elk jaar wordt het een procent minder, totdat we in 2018 op 100 procent zitten. Voor volgend jaar geldt dat de maximale lening die u mag afsluiten daalt van 102 procent naar 101 procent van de waarde van de woning. Dat betekent dat u een groter deel van de bijkomende kosten uit eigen middelen moet financieren. Vooral voor jonge mensen die net begonnen zijn met werken en vaak nog een studieschuld moeten aflossen, is het een flinke uitdaging om zaken als overdrachtsbelasting zelf te betalen. De totale kosten lopen gemakkelijk op tot zo’n 10.000 euro. De schenkingsvrijstelling gaat echter omhoog naar 100.000 euro en tussen schenker en ontvanger hoeft geen ouder-kindrelatie meer te bestaan.

Positief nieuws is er ook: het inkomen van de partner mag in 2017 voor 60 procent meetellen bij de hypotheekaanvraag. Dat is dit jaar nog 50 procent. Het mag een kleine wijziging lijken, maar als het u betreft, is het toch een leuk voordeeltje. Helaas gaat de hypotheekrenteaftrek wel weer iets omlaag: van 50,5 naar 50 procent. Dit raakt overigens alleen huiseigenaren in de hoogste belastingschijf. Voor volgend jaar staat dat gelijk aan een belastbaar jaarinkomen boven 67.072 euro.

De grens voor het verkrijgen van een Nationale Hypotheek Garantie wordt voor het eerst sinds 2009 weer gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs. In verband met de crisis werd de grens tijdelijk verhoogd tot 350.000 euro en daarna is deze stapsgewijs verlaagd. De gemiddelde koopsom bedraagt in januari 2017 245.000 euro.

Tot slot maken de nieuwe regelingen duidelijk dat energie hoger op de agenda staat. De subsidieregeling voor omvangrijke energiebesparende maatregelen in bestaande koopwoningen loopt in 2017 door, maar de opslag duurzame energie stijgt. In 2017 betaalt een gemiddeld gezin ruim 60 euro aan opslag voor duurzame energie, ongeveer twee tientjes meer dan dit jaar. De verwachting is dat dit de komende jaren zal stijgen naar 227 euro in 2023. Wie een zogeheten 'nul op de meter-woning’ koopt, mag volgend jaar 25.000 euro optellen bij de maximale hypotheek die men op basis van het inkomen kan krijgen. Dat is nog steeds mooi, maar het is wel 2000 euro minder dan dit jaar. Bij een dergelijke woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans.

U ziet het: maatregelen waar u nooit iets over hoort, kunnen voor u toch veel betekenen.