Verhuurder krijgt de ruimte

We hebben er veertien jaar op moeten wachten, maar inmiddels ligt er een nieuwe modelhuurovereenkomst voor woonruimte. Deze werd onlangs gepubliceerd door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) en bevat wijzigingen die de moeite van het vermelden waard zijn. Het vorige model stamt uit 2003 en het is dan ook tijd voor verandering. Met het nieuwe model wil ROZ aansluiten bij de huidige praktijk, die uiteraard anders is dan die in 2003. 

Sinds 1 juli vorig jaar hebben verhuurders de mogelijkheid om woonruimte tijdelijk te verhuren zonder dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Die bepaling is nu ook opgenomen in het nieuwe model. Dat betekent dat een verhuurder op elk willekeurig moment een tijdelijke huurovereenkomst kan beëindigen. De huurder wordt daarin niet langer beschermd. Uiteraard zijn er ook mogelijkheden om woonruimte te huren voor onbepaalde tijd, waarbij die huurbescherming wel geldt, maar het nieuwe model geeft verhuurders meer ruimte. 

Nieuw zijn ook de wettelijk bepaalde doelgroepen: gehandicapten, ouderen, jongeren tot 28 jaar, studenten, promovendi en grote gezinnen. Bij verhuur aan deze doelgroepen kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen wegens dringend eigen gebruik, als de huurder niet meer binnen die bewuste doelgroep valt. Dit moet de doorstroming bevorderen. Van iemand die bijvoorbeeld niet meer studeert, mag best verwacht worden dat hij of zij een andere woning zoekt zodat de huurwoning vrijkomt voor een ander uit de doelgroep.

Verder bevat het model mogelijkheden voor de verhuurder om overlast aan te pakken. Daarbij valt te denken aan AirBnB: woningen die verhuurd worden aan toeristen. In Meppel hebben we daar geen last van, maar in grote steden wel en verhuurders zijn er niet blij mee. Het nieuwe model is daarin heel duidelijk: het huis is eigendom van de verhuurder en de huurder mag er alleen in wonen. Andere activiteiten (zoals onderverhuur, maar bijvoorbeeld ook hennepteelt) zijn niet toegestaan. 

Er zijn nu zelfs enkele boetebepalingen in het model opgenomen. Dat moet de huurder een extra prikkel geven om zich correct te gedragen in de woning die nu eenmaal van een ander is. Het model is nu up to date en dat is een goede zaak.