Een wonderschone plek met een schone grond verklaring?


 
Al geruime tijd zijn de beide partners Helga en Hans op zoek naar een nieuwe plek om te wonen. En zo mogelijk een gelegenheid om ook een bedrijfsgebouw te realiseren nabij of aan het woonhuis gelegen. Want de zakelijke bedrijvigheid van Hans,   brengt nogal een ruimte vraag naar voren.

Met name de opslag van materialen en chemische schoonmaakmiddelen, die Hans dagelijks in handen heeft, brengen met zich mee dat er volgens de gemeente een lokale omgevingsvergunning moet worden aangevraagd.
Diverse artikelen dienen separaat te worden opgeslagen en vergen op deze wijze nogal wat ruimte en een nadere indeling van de bedrijfshal door middel van brandwerende wanden met een kwaliteit van 60 minuten W.B.D.B.O.  ( weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag).

Op enig moment hebben Hans en Helga  een tweetal varianten voor de vervulling van hun huisvesting voor zowel wonen  als voor bedrijfhuisvestiging op het oog. Uiteindelijk valt de keuze op een locatie waar vroeger een klein boerderijtje stond en inmiddels is gesloopt en het puin is afgevoerd. Op dezelfde plek is het plan om de woning te realiseren.
De bedrijfshal is gepland op een van oudsher in gebruik zijn perceel grasland.
De verkoper verklaart niet bekend te zijn met bodemverontreiniging van welke aard dan ook. De koper verlangd echter wel een zogenaamde “schone grond verklaring”.

Na een aantal overleggen met beide partijen wordt toch besloten een dergelijk onderzoek te laten verrichten. Op basis van de Normbalden NEN 2580 e.d. zien op het kwalificeren van verdachte en onverdachte locaties.
Nadat de monsters zijn genomen en de conceptrapportages in wording zijn, komt het bericht dat er sprake is van een speciale verontreiniging te weten antraciet e.d.; ook wel kolen resten.

Naar nu blijkt werd door de vorige generaties het as uit de asla buiten op de sneeuw werd gestrooid en zodoende een minder glad looppad. Zodoende ontstond deze verontreiniging. Bij het uitvoeren van een nader onderzoek blijkt het een kleine oppervlakte te zijn en kan met een paar afgravingen het goede niveau worden bereikt.

Een schone grondverklaring bestaat niet; wel een uitslag van een verkennend onderzoek waarin de conclusies wel of  geen aanleiding geven tot nader onderzoek.

Dat geldt voor grond en grondwaterkwaliteiten. De omgevingsvergunning  kan van een dergelijk document worden voorzien en worden afgegeven.