Clausules...je moet er oog voor hebben

 

Koopovereenkomsten zijn over het algemeen niet de meest interessante teksten voor kopers. Inhoudelijk natuurlijker, maar vanwege het juridische belang zijn de zinnen vaak lang en ingewikkeld. Gelukkig kunt u erop rekenen dat wij gewend zijn aan de terminologie én het belang van de kleine lettertjes kennen. 

We hebben het al eens gehad over de toegevoegde waarde van de aankoopmakelaar en het ‘vertalen’ van een koopovereenkomst hoort daar zeker bij. Wij lezen mee en wijzen u op de punten die extra aandacht verdienen.

Heeft u bijvoorbeeld wel eens gehoord van een ouderdomsclausule?  Deze clausule kan grote gevolgen kan hebben voor een koper. Hij krijgt in ieder geval onze onverdeelde aandacht als hij opduikt in een koopovereenkomst. 

Als je een huis koopt, bestaat er een kans dat het huis een gebrek heeft. Veel kopers denken dat ze recht hebben op een soort onbeperkte garantie en dat de verkoper moet opdraaien voor de herstelkosten. Volgens de wet komen echter alleen bepaalde, gebreken eventueel voor rekening van de verkoper en dat kan vervelende verrassingen opleveren.

De bescherming die de koper volgens de wet heeft, wordt door de koopovereenkomst grotendeels ongedaan gemaakt en dat is, verrassend genoeg, toegestaan. Partijen mogen namelijk van het recht afwijken als ze dit onderling overeenkomen en daar komt de ouderdomsclausule bij van pas. Deze regelt namelijk dat eventuele verborgen gebreken als gevolg van ouderdom voor risico van de koper zijn. Ouderdom is vervolgens een zeer ruim begrip. 

Als het begrip ouderdom niet is gedefinieerd en de koper ondertekent een koopovereenkomst met een ouderdomsclausule, dan komt er meer risico voor rekening van de koper. Er zijn inmiddels diverse voorbeelden bekend van verkopers die door rechtbanken in het gelijk zijn gesteld op basis van deze clausule. 

Een aankoopmakelaar slaat daarom onmiddellijk aan op de term, wijst u op de mogelijke gevolgen en kan met de verkoper onderhandelen over het definiëren van ‘ouderdom’. Als koper hoef je de toepassing van de ouderdomsclausule bovendien niet zomaar te accepteren. Het moet in ieder geval besproken zijn in de onderhandeling.

Opletten dus, en een makelaar in de arm nemen met een scherp oog voor clausules !