Boelens Jorritsma vertelt over Meppel

Boelens Jorritsma vertelt over Meppel

Meppel werd al in 1141 genoemd in een oorkonde, maar in die tijd was het niet meer dan een groepje boerderijen. In 1422 werd Meppel als een zelfstandig kerspel afgescheiden van Kolderveen en mocht men een kerk bouwen. Deze Grote of Mariakerk staat er nog steeds, al is er in de loop der eeuwen veel aan veranderd.

Meppel was destijds niet meer dan een dorp. Meppel kwam in de 16e eeuw tot bloei vanwege de turfafgravingen in Noord-Nederland; de stad was een belangrijke doorvoerhaven vanwege de verbinding met de Drentse Hoofdvaart en de Hoogeveense Vaart aan de ene kant en het Meppelerdiep aan de andere kant. Via het Meppelerdiep kon bij Zwartsluis de Zuiderzee bereikt worden.
In de 17e en 18e eeuw vestigden zich veel binnenschippers in de plaats, die in 1644 van de drost van Drenthe stadsrechten had gekregen en inmiddels meer dan duizend inwoners telde. In 1809 kreeg Meppel opnieuw stadsrechten van Lodewijk Napoleon. Op 5 november 1815 kreeg Meppel van   Willem I een eigen stadsreglement.

De wateren die door het centrum van Meppel voeren worden grachten genoemd. Mede vanwege de namen Heerengracht, Keizersgracht en Prinsengracht wordt de stad ook wel eens het Mokum van het Noorden genoemd. Ook om andere redenen wordt Meppel met Amsterdam vergeleken. Zo zijn er al eeuwenlang banden tussen beide steden en was de Joodse gemeenschap voor de Tweede Wereldoorlog rijkelijk vertegenwoordigd in Meppel. Straatnamen als Synagogestraat herinneren aan die tijd. Bovenstaande grachten liggen alle langs het oude tracé van de Hoogeveense Vaart en de Beilerstroom door het centrum van Meppel.

 In de twintigste eeuw zijn enkele grachten gedempt die dwars door het centrum van de stad liepen. Ook zijn enkele ophaalbruggen vervangen door vaste bruggen. Sindsdien is het onmogelijk geworden door Meppel heen Drenthe binnen te varen mede vanwege de vernauwing van de Hoogeveense Vaart in 2005 ter hoogte van de Oosterboer. In 2008 is een deel van de Gasgracht, tot aan het Prinsenplein in het centrum weer open gegraven. Ter hoogte van de oude "Tipbrug" is een opklapbrug over de Gasgracht gebouwd. Deze brug is gebouwd naar het voorbeeld van de Tipbrug en heet "Prinsenbrug". Er zijn plannen om meer grachten opnieuw open te graven.

De inwoners van Meppel worden ook wel "Meppeler muggen" of muggenspuiters genoemd, naar aanleiding van een volksverhaal, dat over meerdere plaatsen in de wereld bekend is. De sage wil dat op een nacht sommige inwoners dachten dat de kerktoren in brand stond, omdat er een rookwolk om de Meppeler toren hing, maar het bleek een zwerm vuurvliegjes of muggen te zijn. In Meppel is in 1971 een standbeeld geplaatst van dit volksverhaal, van Aart van den IJssel.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bijna alle Joodse inwoners van Meppel door de Duitse bezetter naar de concentratiekampen vervoerd en hebben aldaar het leven gelaten. Van de 250 Meppelse Joden kwamen er 232 om en keerden slechts 18 terug.
In 2007 werd Meppel een Millennium Gemeente. In 2015 was de stad, als eerste plaats in Drenthe, gastheer voor de landelijke intocht van Sinterklaas.

Meppel…dat is mooi wonen!

In 2015 vond het Regio Zwolle Congres plaats. De Regio Zwolle, waar Meppel zich ook verbonden mee voelt, blijkt het economisch goed te doen en op veel vlakken zelfs beter dan het landelijke gemiddelde. Maar van alle twintig gemeenten die samenwerken in de Regio Zwolle blijkt Meppel het laagste besteedbaar inkomen te hebben. Dat nieuws verraste mij.
Een verklaring heb ik er nog niet voor gekregen, maar ik weet wel dat het niet overeenkomt met mijn beeld van Meppel. Hoewel ik er niet ben geboren, woon ik er al heel wat jaren en voel ik me Meppeler. Het is een heerlijke plaats om te wonen, dat kan ik met de hand op mijn hart vertellen aan klanten die de plaats niet kennen, maar er om uiteenlopende redenen toch een huis zoeken. 
 
We zijn niet zo gewend om naar onze eigen woonplaats te kijken, maar het nieuws over dat inkomen zette me wel aan het denken. Hoe komt het dat ik me zo rijk voel in Meppel? Het blijft persoonlijk, maar ik vind dat we een leuk stadscentrum hebben. Het is compact en sfeervol. Meppel is bovendien een levendige plaats, doordat er ontzettend veel georganiseerd wordt. Het Grachtenfestival, Live in Meppel en andere activiteiten zorgen ervoor dat je je hier nooit hoeft te vervelen. We hebben dat te danken aan een groot aantal actieve ondernemers die niet afwachten, maar zelf iets oppakken.
 
Tegen iedereen die, bijvoorbeeld vanwege een baan, wil verhuizen naar Meppel, kan ik ook altijd volmondig zeggen dat Meppel een rijk verenigingsleven heeft en dat aansluiting daardoor snel gevonden kan worden. Dat we in een omgeving wonen met veel water en bos weten veel mensen wel en het maakt wonen in Meppel beslist nog een stuk aantrekkelijker: een stad met alle voorzieningen, maar in de nabijheid van de natuur.
 
Zelf vind ik het ook mooi dat Meppel zo aan de weg timmert. Dat is mede te danken aan die eerdergenoemde Regio Zwolle. Door samen te werken, bereik je nu eenmaal meer en ik ben er trots op in een plaats te wonen en werken die de samenwerking met anderen zoekt.
Lastiger te omschrijven is onze mentaliteit, terwijl ik ook daar een duidelijk beeld van heb. Meppel heeft alle voorzieningen van een stad, maar is niet stads. De positieve kanten van een dorpse mentaliteit zijn hier bewaard gebleven. Niet de bekrompen instelling, maar wel de saamhorigheid die ook kenmerkend is voor dorpen.
 
Als makelaar kan ik daar nog aan toevoegen dat het woningaanbod zeer gevarieerd is. Er is voor iedereen wel een mooi plekje te vinden. Misschien kan ik u achterlaten met het gevoel dat u een bevoorrecht mens bent als u in Meppel woont.